Om HeatCover

HeatCover är ett smart köp för alla som vill spara på sina vatten - och energikostnader som medföljer en pool. Det finns många skäl att välja HeatCover istället för andra alternativ på marknaden. Vi sammanfattar dessa skäl nedan så att du kan göra ett välinformerat val.

Konventionella pool täcke


Avdunstning är den största källan till energiförlust för en pool. För att hålla din pool vid den bestämda temperaturen måste den värmas upp under långa perioder. Cirka 70% av dessa uppvärmningskostnader beror på avdunstning.

För att hålla dessa kostnader så låga som möjligt finns det några konventionella sätt att hålla dessa energiförluster till ett minimum som är välkända och allmänt tillgängliga. Du kan välja mellan ett automatiskt lamell täcke eller folie täcke. Dessa har visats sig användbara genom åren.

De minskar avdunstnings förlusterna med 80 till 90%. Dessa system tar emellertid en stor del av budgeten och måste underhållas regelbundet. Folie överdrag är varken estetiska eller praktiska eftersom de kräver handpåläggning varje gång du går in eller lämnar poolen.

HeatCover erbjuder dig ett ekologiskt, ekonomiskt och estetiskt alternativ för att minska förluster i 
poolen.

Hur fungerar HeatCover


HeatCover är en 100% biologiskt nedbrytbar produkt som bildar ett skikt av 1 till 2 molekyler på vattenytan. Den har en högre koktemperatur än vattnet i din pool och på grund av denna avdunstning av vatten bromsas avdunstningen i en betydande minskning av värmeförlust. Tack vare den unika sammansättningen av produkten bildar den ett monoskikt på vattenytan (utan att bilda droppar). Denna intelligenta barriär kommer att bryta när det är en hög aktivitet i poolen och sedan återgå så snart vattnet är lugnt igen, för att fortsätt skydda mot avdunstning och värmeförlust.

I samarbete med University of Gent, Belgien, har vi testat effektiviteten hos HeatCover i olika situationer och resultaten är imponerande. För en vattentemperatur på 28 ° C reduceras avdunstningen efter bara en timmes injektion av HeatCover i filtreringen med 50%. Ju större vattentemperatur i din pool, desto mer effektiv är HeatCover®

Sammansättning och Säkerhet


De möjliga riskerna och riskerna med HeatCover undersöktes noggrant av ”Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling” (OECD). Enligt ”Screening information dataset” (SIDS) fanns det inga potentiella faror för människor, djur eller miljön. På grund av sin unika sammansättning är HeatCover helt biologiskt nedbrytbart. När produkten släpps ut i vattnet bryts produkten naturligt ner i CO2 och H2O efter 50 timmar.

Det finns inte heller några förväntade risker för bildning av biprodukter till följd av oxidation eller hydrolys. Oxidation eller hydrolys kommer inte att ske eftersom komponenterna inte är hydrolyserbara. Med andra ord antas de vara stabila under normala omständigheter.

Tveka inte att kontakta oss för mer tekniska egenskaper hos produkten?

Dosering

​​​​​​​
HeatCover kräver endast en mycket låg dosering beroende på poolens olika konstruktionstyper. En skimmer pool har mycket lägre rörelse i vattnet än en överlopps pool, och med den automatiska doserings enheten HeatCover är produkten helt användarvänlig.
 
Vårt flytande pool täcke används redan av många olika pooler av olika skäl: för att spara energi, eller för att hålla vattentemperaturen stabil, för att minska avdunstningen av kemikalier som används i poolen eller för att minska fuktigheten och konsekvenserna i ett badområde som är för fuktig (mögel, kondens, etc).
 
Vår flytande pool täcke kan användas för inomhus- och utomhuspooler, stora eller små, konventionella eller överlopps och om så önskas kan de användas i kombination med andra typer av konventionella pool täcke för ett ännu bättre resultat!
 
Kort sagt, HeatCover har fyra huvudsakliga sparförmågor.
  • Energibesparing för pool värmesystemet.
  • Energibesparing för avfuktnings aggregat för elektrisk användning.
  • Vattenbesparing - mindre avdunstning
  • Flytande pool täcket fungerar också som solenergi.