Produkter från heatcover

  • Spara på vattenkostnaden
  • Spara på konstnaden för avfuktningsagregat för inomhuspooler
  • Spara på energi kostnaden
Övertygad om heatcover
Heatcover finns i 5 och 25l dunkar

Varför HEATCOVER?


Varje år förlorar du en stor mängd värme och vatten från poolen. Du kan reducera detta genom att använda Heatcover. Därav minskas kotnaderna oavestt poolstorlek.